De Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant van 22 november 1865 schreef:

“In dan loop dezer week heeft de WelEerw. heer G. J. Sijpkens, predikant dezer gemeente, als blijk van toegenegenheid, van eenige gemeenteleden eene vette koe ten geschenke ontvangen”.