De foto toont het Mannenkoor, maar dan – waarschijnlijk – bij het 25-jarig bestaan in 1985. Wie kan dit met zekerheid zeggen? Herkent u ze nog? We horen het graag…

Op 18 oktober 1960 kwamen voor het eerst een aantal mannen bijeen om te komen tot de oprichting van een mannenkoor in Hardenberg. Het initiatief daartoe was genomen door Jan Wilhelmus Leutscher, de directeur van de Kruzeborg. Na een tweemaandelijkse proefperiode werd het initiatief omgezet in de daadwerkelijke oprichting van het mannenkoor met Willem Hendrik Zwart Jzn. uit Emmen als directeur. Elke dinsdagavond repeteerde het koor in de Kruzeborg. Leutscher was voorzitter geworden, Dijkhuis secretaris, Breukelman penningmeester, Brunink algemeen adjunct en Bouman algemeen bestuurslid.