“Dit is het Marckenboek van Heimse únde Collendooren soe als dat selve in Anno 1551 Bij den samptlicken Erffgenamen
aengenomen van Heimse únde Collendooren van Articulen tot articulen bewilleget únde Eintlicken ingegaen hebben omme dat ’t selvige tot walvaert der Erffgenamen únde Ingeseten van Heemse ende Collendooren toe voldoen
únde naer toe volgen.

Vrij vertaald:
Dit is het markeboek van Heemse en Collendoorn zoals het anno 1551 door de gezamenlijke erfgenamen van Heemse en Collendoorn is aangenomen en van artikel tot artikel is goedgekeurd, met als doel dat dit de erfgenamen en ingezetenen van Heemse en Collendoorn welvaart zal brengen.

De eerste inschrijving van het oude markeboek dateert van dinsdag 19 mei, oftewel: “Anno 1551 des Dincxsedages nae Pincxsteren”.