0420_dorpshuis
Op 20 april 1960 vond de officiële opening plaats van het dorpshuis te Gramsbergen door gedeputeerde Joh. Zandscholten. Er was ook ruimte voor een plattelandsbibliotheek en een vestiging van ’t Groene Kruis.

Het Salland’s Volksblad schreef erover:
“Ter gelegenheid van de officiële opening van het dorpshuis waren velen derwaarts opgetrokken om in de feestvreugde te delen. De samenkomst vond plaats in de ruime gymnastiekzaal, die grotendeels gevuld was met genodigden. Als voorzitter van het stichtingsbestuur riep dr. Vasbinder allen een woord van welkom toe. Met name gedeputeerde Zandscholten die als voorzitter van de Plancommissie veel gedaan heeft voor de totstandkoming en nu de kroon op dit werk mag zien. Ook werd welkom geheten de heer Dijkstra, vertegenwoordiger van het Ministerie van Maatschappelijk werk en het Groene Kruisbestuur, dat meteen in de laagbouw een wijkgebouw opende.”