Op 20 november 1688 werd door de markenrichter van Baalder, samen met de gecommitteerden schout Huete en burgemeester Berent Kramer van Hardenberg, het waartal van ‘de gemene huijsluijden’ van Baalder opgenomen. Dit was nodig om de verdeelsleutel goed te kunnen toepassen over allerhande te betalen belastingen die toevielen aan de gewaarden van de gecombineerde marke Hardenberg en Baalder.

Uit deze lijst blijkt o.a. dat het oude erve Kampherbeek een vol waardeel bezat en het Grootenhuijss zelfs twee volle waren. Verder bezaten de eigenaren van het erve Reins een volledig waardeel, net als de bezitters van het erve Koning en het erve Vierlink.

1120_marke
1120_marke2
1120_marke3

Halve waren (dus voor de helft stemgerechtigd) waren de eigenaren van het Poerinck, Snijders-Roelof, Slotman, Hutten en Lambert Goorhuys. Daarna volgt een opsomming van de katersteden in Baalder die alle een kwart-aandeel in de marke hadden. Daaronder vielen bijv. de eigenaren van den Blauwenkamp, de Raeberije, Varckens Jans goorden en de Hackerije (Hakkers).