Achterstraat, Hardenberg.

Op speciaal verzoek van de aanwonenden besloot de gemeenteraad op 20 september 1923 de Achterstraat voortaan Wilhelminastraat te noemen. De bewoners vonden dat het tijd was
dat het gevoelsmatig verschil met de voornamere Voorstraat werd opgeheven en het zilveren regeringsjubileum van de vorstin was een prima aanleiding.