sproeivliegtuig

De Vechtstreek van 21 juni 1956 meldde:
“Hardenberg heeft een luchtsproeibedrijf en wanneer de Hardenbergers hun vriendelijke lichtgetinte vogel door het luchtruim zien zweven, dan zeggen ze tegen elkaar: ‘Onze vliegmachine’ en in gedachten volgen ze de eerste luitenant der vliegers, de heer Van der Meulen, als een der hunnen op z’n tocht in het ruime element, dat hij het zijne mag noemen.

Hoe het groeide.
We hebben het genoegen deze zaak eens te bespreken met de heer Buitenhuis te Hardenberg, die ons vertelde hoe de ontwikkelingsgang van het bedrijf is verlopen.

Vliegvelden.
Overal in dit gebied organiseert het sproeibedrijf haar vliegveldjes: aan de Van Royenswijk bij de boerderij van de heer Van der Pijl, bij Wieferink te Stobbenhaar, Maat in de Driehoek onder Ommen, de Krim, Nieuweroord, Witteveen enz.”

Toch waren de ‘vliegmachines’ van Buitenhuis niet de eerste die de wielen aan de grond zetten op Hardenberger grondgebied. Al op 17 juni 1921 maakte het Sallands Volksblad wereldkundig dat het allereerste vliegtuig bij Hardenberg was geland:
“Hardenberg. Zondagmorgen is hier op den Marsch een vliegmachine gedaald. Juist toen de menschen zich ter kerk zouden begeven, streek de vlieger neer. Velen haastten zich om de machine van nabij gade te slaan en een enkele heeft misschien bij dit ongewone schouwspel zijn gang naar de kerk vergeten. Het was den geheelen dag om en bij de machine een drukte van belang. Van zeer ver kwamen de menschen om het ongewone te zien. De zondag ging voobij en van opstijgen was nog geen sprake. Een wondere zondag was dat echter voor Hardenberg. Maandag zou ’t dan eindelijk wezen. Weer veel publiek. Dan eens in huis (vanwege de koude) en dan weer buiten, om toch maar het opstijgen te kunnen zien. O, die martelende onzekerheid! Wist men nu maar wanneer het zou gebeuren, dan kon men zich daar naar regelen. Verschillende uren werden genoemd, vier uur, vijf uur, tusschen 4 en 5 enz. enz. ’t Werd half acht toen hier het nooit geziene, geschiedde. Och arme, die toen juist in huis was! Maar ’t waren er niet velen! Zoo heeft dan ook Hardenberg zijn eerste vliegdemonstratie gehad.”