Deze kleurendia is op 21 mei 1965 gemaakt door ds. Loor uit Heemse. Hij had even daarvoor zijn gasten met zijn kenmerkende Volkswagen Kever naar het station in Hardenberg gebracht. Op het perron staan emeritus-predikant Marius Elise van der Veen en diens zus uit Oegstgeest. Dominee Van der Veen had van van april 1930 tot eind september 1934 gepreekt vanaf de kansel in de hervormde kerk in Heemse.