De foto toont leden van de Schietvereeniging ‘De Roos’, gemaakt tijdens een oefening of wedstrijd in de Rheezerbelten. Geheel linksboven: sergeant-majoor Pieters, naast hem met strohoed Van Veen (kandidaat-notaris uit Coevorden), Links met pet: Johan Cramer. Daarvoor zit Herman Weitkamp. Naast deze Roelof Kremer en voor deze meester Luymes uit Brucht. Boven het bord: Arnoldus Lambertus Sierink (1891-1968), naast hem Wolter IJzebrink (1893-1956). Daarvoor Machiel Verwoest (hoofd van de christelijke school te Heemse en secretaris van de vereniging). Naast het bord rechts: Jan Richterink Zweers en naasts deze bakker Zandrie Koeslag. Achter deze: Gerrit Lotterman en geheel rechts onderwijzer Van der Sluis uit Brucht.

Het Salland’s Volksblad van 15 november 1912 schreef:
“Zij, die wenschen toe te treden tot eene op te richten schietvereeniging, worden uitgenoodigd tot het bijwonen eener vergadering op donderdag 21 november, ’s avonds om 8 uur in de Chr. Bewaarschool te Hardenberg.”

Een week later meldde dezelfde krant:
“Op de vergadering werd overgegaan tot de oprichting. Een dertigtal leden trad toe. Het bestuur werd samengesteld uit de heren R. Luimes, M. Verwoest, H. Weitkamp, Z. Koeslag en H. van Veen. De eerstvolgende oefening werd vastgesteld op donderdag 5 dec. ’s avonds te zeven uur in de Bewaarschool te Hardenberg.

Enkele maanden later, op 30 mei 1913, meldde de krant:
“De schietoefeningen op de heide achter Hardenberg zijn weer begonnen. M. Verwoest (secr.).”

En op 12 september 1913 schreef het Salland’s Volksblad:
“Heden ontving de secretaris der schietvereniging De Roos bericht dat de koninklijke goedkeuring verkregen is op haar statuten.”

Op 13 maart 1914 schreef men:
“Bij de gisteren gehouden schietwedstrijd, uitgaande van de Schietvereeniging ‘De Roos’, waren prijswinnaars: in de 1e klas J. Grooters (één prijs) en in de 2de klasse H. Bosch (1ste prijs), G. Brand (2de prijs) en R.E. de Bruin (3de prijs). Over een maand zal er weer een wedstrijd worden gehouden.”

Op 17 juli 1914 schreef de krant:
“Het bestuur der Schietvereeniging De Roos maakt bekend dat gedurende de schietoefeningen in De Korte Steeg donderdags van 5 uur een roode vlag geplant is op de borstwering. Donderdag 23 juli schietwedstrijd.”