Het Sallands Volksblad van 22 april 1910 bevat deze advertentie:
“Ondergeteekende maakt hiermede bekend aan de bewoners van Hardenberg en omstreken dat hij zich te Hardenberg heeft gevestigd als FOTOGRAAF. Voor het fotograveeren van familiegroepen kan men hem aan huis ontbieden. Door het vervaardigen van goed gelijkende en net afgewerkte portretten, hoopt hij zich het vertrouwen van iedereen waardig te maken. Beleefd aanbevelend, B.J. Breukelman H.J.zn.”

Berend Jan Breukelman (bijgenaamd ‘Dooven-knoop’) was op nieuwjaarsdag 1881 geboren in Radewijk, als zoon van metselaar Hendrik Jan Breukelman en Aaltjen Bosman. Hij was dus 29 jaar toen hij als professioneel fotograaf in Hardenberg aan de slag ging. Voor zover bekend was Breukelman de eerste die er zijn beroep van had gemaakt en in Hardenberg een ‘photografisch atelier’ begon.

Een van Breukelmans eerste ‘daden’ was het registreren van de eerste-steen-legging van een nieuw te bouwen school in Ane, op 7 juli 1910. Volgens de krant had ‘de photograaf B.J. Breukelman uit Hardenberg van de aanwezigen bij de steenlegging eene moment-opname genomen’.
Enkele maanden later liet de fotograaf weten:
“Wegens opkomst onder de wapenen is het Photografisch atelier van 10 tot 15 october gesloten. B.J. Breukelman, photograaf, Hardenberg.”
En in de krant van 25 november adverteerde hij:
“Tegen St. Nicolaas zit menigeen bij zichzelven te denken: ‘wat zal ik nu toch eens koopen voor deze of die’? Mag ik u dan eens aan een idee helpen? Laat u fotografeeren en geef dan een portret aan hem of haar die ge woudt verrassen. Nog iets. ’t zijn echte zwartkrijtteekeningen, die altijd goed blijven.”

Dat Breukelman nog niet volledig van de inkomsten van zijn fotografie kon leven, blijkt onder meer uit een advertentie die hij in 1911 in de krant liet zetten. Daarin maakte hij bekend aan handelaren en winkeliers dat hij zich in de avonduren graag beschikbaar stelde voor het bijhouden der boeken en het uitschrijven van rekeningen. Hij had vroeger bijna twee jaren privaatles in de boekhouding genoten…

Berend Jan Breukelman trouwde in 1916 te Stad Hardenberg met Geertje Lotterman. Ze kregen acht kinderen. Berend Jan stierf op 8 juni 1953.
We zouden graag in contact komen met nazaten/familie van Berend Jan Breukelman in de hoop dat er nog een foto van de fotograaf zelf bewaard gebleven is.