Foto: F.W.H. Deutmann, Zwolle.

Op 22 augustus 1871 overleed bakker en winkelier Jan Willem Eckhardt in Stad Hardenberg. Hij was slechts 35 jaar oud.
Daarom is het des te bijzonder dat er een foto van hem bewaard gebleven is. Jan Willem was een jaar voor zijn overlijden, op 19 augustus 1870, getrouwd met Johanna Berendina Zweers. Hij was afkomstig uit Amsterdam. Een jaar na Jan Willems overlijden stierf ook zijn weduwe, op 28-jarige leeftijd. Uit hun huwelijk was een dochtertje geboren, genaamd Klaziena Hillegonda. Zij overleed binnen vier maanden na haar geboorte…

Heden overleed, in den ouderdom van ruim 35 jaren, mijn hartelijk geliefde Echtgenoot Jan WILLEM ECKHARDT, mij nalatende één kindje, te jong om ons verlies te beseffen.
HARDENBERG, 22 Aug. 1871. J. B. ECKHARDT-ZWEERS

Het echtpaar woonde en werkte ter plaatse van het huidige adres Voorstraat 53. Meer informatie vind u op onze website in de rubriek ‘Oude huisplaatsen’.