Deze fraaie schoolfoto is gemaakt door fotograaf Comprecht Sanders Salomonszoon te Coevorden.
Hij had een atelier aan de Bentheimerstraat, maar ging regelmatig ‘op pad’ om in de regio foto’s te maken.

In 1916 werd hij gevraagd foto’s te maken van de verschillende klassen van de christelijke school in Lutten. Hier zien we de derde klas met rechts onderwijzer Jan Herm van Herksen. De christelijke school in Lutten was op 29 december 1902 officieel in gebruik genomen en Van Herksen was in maart 1915 benoemd als onderwijzer. Hij zou op deze foto dus een goede 20 jaar oud zijn. Het jaar erop zou Van Herksen hoofdonderwijzer worden en dat bleef hij bijna 40 jaar lang.