Op 22 maart 1768 overleed de hoogwelgeboren gestrenge heer Jan Andries baron van Sytzama, heer van Blanckenheemert, gecommitteerde ter vergadering van de Staten van Friesland, generaal-majoor van de infanterie, op 78-jarige leeftijd. De rouwbrief van de ongehuwde edelman is bewaard gebleven in het familiearchief.