Op 22 maart 1907 overleed Jan Berend Bolks. Het Salland’s Volksblad schreef nog diezelfde dag:

Hedenmorgen (vrijdag) verspreidde zich de droeve tijding dat de heer J.B. Bolks was overleden. Na reeds eenigen tijd ongesteld te zijn geweest, namen de krachten zoo zeer af dat het ergste werd gevreesd. Ook hijzelf voelde zijn einde nabij. De gemeente Ambt Hardenberg verliest in hem zijn oudste wethouder en tevens ambtenaar van den burgerlijken stand, welke functiƫn hij gedurende ruim 43 jaren mocht vervullen. In de hervormde kerk van Heemse was de heer Bolks president-kerkvoogd. Voor menigeen was de overledene in moeilijke gevallen een kundig raadsman. Thans wordt hij zelf ook in de overlijdensregisters ingeschreven, waarin hij zoo menig ander moest boeken, in de langdurige waarneeming der ambtenaarsfunctie.

Jan Berend Bolks was geboren op 13 juni 1828 te Brucht. Hij trouwde in 1861 met Johanna Maria Warnderink.


Het is bijzonder dat we u bij dit bericht drie oude foto’s, zogenaamde ‘cartes-de-visite’, kunnen tonen waarop Jan Berend Bolks is afgebeeld. Twee van de drie zijn gemaakt in de vermaarde studio van Albert Greiner in Amsterdam. Op de laatste foto zien we de jonge Jan Berend in gezelschap van zijn kameraad Herm Jan Vinke (geb. 04-11-1847 te Heemse).