0223_Geerdes

Op 23 februari 1918 overleed Anton Geerdes te Slagharen. Hij was 76 jaar geworden. Antonie Hendrikus (Anton) Geerdes was geboren op 6 oktober 1841 in de gemeente Avereest, als zoon van de uit Duitsland afkomstige Johann Hermann Geerdes en Maria Theresia Scholten. Anton was op 8 oktober 1878 in het gemeentehuis van Haskerland getrouwd met Helena Maria de Boer uit Leeuwarderadeel.

Onder andere Huize De Eik in Slagharen dankt zijn naam aan Anton Geerdes. De landbouwer-vervener liet de villa in 1872 bouwen. De toenmalige pastoor Vergouw van Slagharen wist het kinderloze echtpaar Geerdes te bewegen om hun huis en de omliggende grond te vermaken aan de Congregatie van de Zusters van het Arme Kind Jezus. Voorwaarde voor de erflating was, dat de zusters een katholieke school zouden bouwen en het echtpaar Geerdes op hun oude dag zouden verzorgen. Zo werd op 9 oktober 1913 de eerste steen gelegd voor het naast het huidige hoofdgebouw van De Eik gelegen schoolgebouw, dat tot 1976 als Antoniussschool dienst zou doen voor lager, uitgebreid en middelbaar onderwijs. Op 15 oktober 1913 kwamen de eerste twee zusters in De Eik wonen om ook aan de tweede voorwaarde te voldoen. Mevrouw Geerdes overleed echter al op 21 oktober daarop volgende en Anton Geerdes stierf zoals gezegd op 23 februari 1918.

Anton Geerdes was van 1880 tot 1917 raadslid voor de gemeente Ambt Hardenberg en van 1904 tot 1914 bekleedde hij daar de rol van wethouder.