Op 23 januari 1877 werd de nieuwe, twee lokalen tellende, lagere school aan de Steensteeg (nu Stationsstraat) te Gramsbergen officieel in gebruik genomen. Het schoolgebouw voor 176 leerlingen was gebouwd naar een ontwerp van de architecten Koch in Zwolle door het aannemersbedrijf van Albert Jan Woltersom uit Coevorden, met timmerman Meppelink en metselaar List, voor een totaalbedrag van 11.890 gulden.

De aannemer had tijdens de bouw wel de nodige tegenslagen gehad: de hoge waterstand in het voorjaar, stenen werden niet op tijd geleverd en waren per duizend stuks een gulden duurder dan vooraf begroot, de scheepsvracht was duurder en toch… de school op tijd klaar.