Op zaterdag 24 april 1926 was de officiële opening van de ‘Eerste Hardenberger Bloemenwinkel’, de zaak van L. Tieman aan de Fortuinstraat.

Het Salland’s Volksblad schreef een paar dagen later:
“We hadden het niet geloofd. Als men ons voor eenige jaren geleden gezegd zou hebben dat Hardenberg, onder al zijn winkels op velerlei gebied, ook nog eens een bloemenwinkel zoude rijk zijn, dan hadden we dat zeker moeilijk kunnen geloven. En toch – dit onwaarschijnlijke is nu geschied. De tuinier-bloemist Tieman dorst het aan in een pand in de Fortuinstraat een winkel in bloemen en planten te beginnen.

Het spijt ons – waar we op het gebied van de bloemisterij geen kennis genoeg hebben – dat we onzen lezers geen namen van de uitgestalde bloemen kunnen geven. Maar we raden hen aan, gaat zelve dit bloemenmagazijn binnen en verlustigt u in kleur en geur en koopt datgene wat uw huis aantrekkelijk kan maken.

En tenslotte: we hopen dat de heer Tieman die in de Fortuinstraat probeert zijn fortuin te maken op het gebied van bloemen, daarin ook werkelijk moge slagen. Een straat met meer symbolischen naam, had hij moeilijk kunnen vinden.”

Overigens zou Tieman drie jaren later zijn zaak verplaatsen naar het Oosteinde, naast de synagoge (nu juwelier Barnard). Hij had tot die tijd zijn woonhuis en winkel gescheiden gehad, wat altijd lastig was. Vanaf 1929 had hij alles bij elkaar. Naast de bloemisterij legden de heren Tieman & Zn zich ook toe op de verkoop van groenten en fruit. Op zaterdag 20 april 1929 werd daar de nieuwe bloem- en fruitwinkel geopend

Lambert Tieman was op 8 maart 1866 geboren in Stad Hardenberg, als zoon van visser Frederik Tieman en Hendrikjen Klement. Lambert was in 1891 getrouwd met Alberdina Eefting uit Odoorn. Hun huwelijk werd gezegend met 10 kinderen. Lambert stierf op 4 juni 1943 in Hardenberg en werd begraven op de begraafplaats aan de Bruchterweg. Zijn zoon Peter zette de zaak voort onder de naam Bloemenmagazijn Tieman, Semperflorens (latijn voor: steeds bloeiend).