0424_Willem_van_Oranje

Op 24 april 1933 vierde men het vierde eeuwfeest van de geboorte van prins Willem van Oranje. Op verschillende plaatsen in onze regio werd zijn geboortedag herdacht.

In Rheezerveen bijv. hield men een ‘Willem-van-Oranje-herdenking’ onder leiding van ds. Slomp. De zangvereniging gaf een uitvoering en onder leiding van de heer Lankkamp brachten de schoolkinderen het leven van de ‘Vader des Vaderlands’ in beeld. ’s Ochtends waren de schoolkinderen van Rheezerveen naar Heemse gewandeld om voor het gemeentehuis nationale liederen te zingen. De burgemeester sprak hen toe en trakteerde. ’s Middags volgden de kinderen van de bijzondere scholen in Heemse.

In Lutten werd herdacht door alle kinderen met de nationale driekleur naar school te laten lopen. Daar werden ze getrakteerd op lekkernijen en zongen ze vaderlandse liederen.

In Gramsbergen werd onder grote belangstelling een herdenkingsavond gehouden in de gereformeerde kerk, onder leiding van ds. Bavinck. Ook burgemeester Van Riemsdijk hield een toespraak en er werd medewerking aan de avond verleend door de muziekvereniging Soli Deo Gloria. ‘De kerk was geheel in oranje en met vlaggen getooid’.

In Bergentheim werd de geboortedag van de prins ook waardig herdacht. ’s Ochtends gingen de scholieren van alle vier scholen in optocht naar de garage van Van Roijen. Het Salland’s Volksblad schreef: ‘Een wedstrijd in het versieren van allerlei dingen, gaf aan het damescomité heel wat werk, om de uitgeloofde prijzen juist te verdelen’. ’s Avonds hield ds. Fritzsche in de gereformeerde kerk een herdenkingsrede. Deze werd beluisterd door een overvolle kerk.