Op 24 juni 1920 werd de eerste steen gelegd van de School met den Bijbel M.U.L.O. aan de Gramsbergerweg. Al aan het einde van de Eerste Wereldoorlog waren er plannen om te komen tot een afdeling voor ULO in Hardenberg, met het doel om: “iets meer ontwikkeling te geven dan de gewone lagere school vermag aan te brengen, en die toch zoo nodig is voor den aanstaanden landbouwer en vakman die met zijn tijd mee wil”.

In het begin telde de school slechts drie lokalen.

De school startte met 53 leerlingen, maar had toen nog geen eigen gebouw. Het voortgezet onderwijs was nog verbonden aan de lagere school aan de Lage Doelen en was er gekomen op initiatief van de gereformeerde predikant dr. Cornelis Christiaan Schot. Het was namelijk zijn vurige wens dat de jongeren ook in Hardenberg de mogelijkheid zouden hebben om christelijk voortgezet onderwijs te volgen. Daarvoor waren ze aangewezen op omringende plaatsen als Coevorden en Zwolle. Helaas mocht de predikant zelf de bouw van de school aan de Gramsbergerweg niet meer meemaken. Hij stierf in januari 1920, een aantal maanden voor de eerste-steen-legging.

Voorzitter J.G. Makkinga nam de honneurs waar namens het schoolbestuur. Voorafgaand aan de plechtige handeling had hij een korte toespraak gehouden, waarin hij met name stil stond bij de pionier voor de realisatie van de school, wijlen dominee dr. C.C. Schot. Deze had er jarenlang voor geknokt om een christelijke school voor ‘meer uitgebreid lager onderwijs’ in Hardenberg tot stand te brengen. Hij had de bouwtekeningen van de school nog mogen zien, maar had de aanvang van de werkzaamheden niet meer kunnen meemaken. Predikant Schot was op 10 januari overleden, oud 67 jaar. De eerste steen droeg derhalve het opschrift:
“Mede ter gedachtenis aan wijlen den voorz. dr. C.C. Schot is deze eerste steen gelegd door den voorz. den heer J.G. Makkinga, den 24 juni 1920.”

Het schoolgebouw werd in de zomer van 2010, na precies 90 jaar, met de grond gelijk gemaakt. Het vrijgekomen perceel werd verkocht en daarop werd vervolgens een riante woning gerealiseerd.