De Zierikzeesche Nieuwsbode van 30 april 1859 meldde de volgende bijzondere gebeurtenis:

Hardenberg, 25 april. Eene ongehuwde vrouw, ruim 60 jaren oud, algemeen bekend onder den naam van Kniepen Fenne, welke voor arm doorging en in de laatste jaren door de diaconie werd onderhouden, heeft bij haar overlijden in de vorige week circa f. 1000 nagelaten, welk kapitaal, doordien hare familie niet bekend is, vermoedelijk aan de diaconie zal vervallen.

Fennigjen Ruitmink was geboren op het erve de Knijpe in Baalder, op 19 januari 1793 en stierf op 66-jarige leeftijd op 16 april 1859 te Baalder.

Fragment uit het doopboek, anno 1793.