0325_smokkelarij
In het Algemeen Handelsblad van 27 maart 1942 lezen we:
“Hardenberg broeinest van smokkelarij. Groote hoeveelheden goederen in beslag genomen”.

Enschede, 26 maart. In het stadje Hardenberg hebben gisteravond ambtenaren van den Crisis Controledienst, in samenwerking met marechaussee en gemeentepolitie, in de avonduren een razzia gehouden in verscheidene huizen. Vijfentwintig ambtenaren kwamen per auto vrijwel op hetzelfde tijdstip het stadje binnen. In korten tijd werd voor vele duizenden guldens in beslag genomen. Tal van personen werden gearresteerd en te Hardenberg en omgeving opgesloten. De in beslag genomen goederen waren alle bestemd voor den clandenstienen handel. Het vergde geruime tijd voor alles was vervoerd. Tot in den nacht was men hiermede bezig. Groote partijen vet, vleesch en spek kwamen tevoorschijn, alsmede duizenden vet- en andere distributiebonnen, rijwielen, rijwielbanden, groote partijen shag, rook- en pruimtabak en sigaren vielen den controleurs eveneens in handen. De artikelen werden voor zeer hooge prijzen van de hand gedaan”.

Wikipedia over de Crisis Controledienst:
De Centrale Crisis Controle Dienst (CCCD), later Crisis Controle Dienst (CCD), was een Nederlandse overheidsdienst die in 1934 werd opgericht en, onder verschillende naamvariaties, tot 1954 bleef bestaan. Ze hield vooral toezicht op de handel in schaarse goederen. Gedurende de bezetting van Nederland door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog had de dienst onder meer de taak om de wijdverbreide zwarte handel te bestrijden. Strenge controles werden door de CCD uitgevoerd tijdens het binnenhalen van de oogst. Wie betrapt werd op zwarte handel kon op een zware straf rekenen. Men schat dat er enkele honderden Nederlanders zijn omgekomen in concentratiekampen nadat zij waren opgepakt wegens zwarte handel.