S. Stepahnvs Martelaer | Sigullum Civitatis Hardenbergae.

zegel gevonden op brief van 1771-10-20 in Stadsarchief Zwolle

feestdag in Hardenberg, gratis bier.

In 1789 kermissen verzet, was heel lang op Sunte Steffensdach (des kerken patroons)

Beschermheer van de kerk, afbeelding van hem op een veld van azuur en een zilver beeltenis staande onder een kerkgewelf met een glorie om het hoofd zegel stond waarschijnlijk zijn regterhand als ter zegening opgeheven en in zijn linkerhand een rood geverfd boek | zie beschrijving geverwd

zie Arnold Moonen