Op 26 maart 1926 stond de gereformeerde predikant S.J. Vogelaar uit Heemse terecht. De krant ‘Voorwaarts: sociaal-democratisch dagblad’ gaf daags erna een uitvoerig verslag van hetgeen behandeld was op de rechtszitting:
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010211701:mpeg21:a0032

Dezelfde krant meldde daags na de uitspraak op 10 april:
“De dominee-met-de-zweep tot een geldboete veroordeeld. De Utrechtsche rechtbank deed vrijdag uitspraak in de geruchtmakende zaak van het opvoedingsgesticht De Glindhorst, waarvoor op 26 maart jl. heeft terecht gestaan dr. S.J. Vogelaar, oud 61 jaar, gereformeerd predikant te Heemse (gemeente Ambt Hardenberg), vroeger directeur van De Glindhorst, beklaagd van mishandeling subs. uitlokking daarvan, subs. wederrechtelijke vrijheidsbeneming, subs. uitlokking daarvan en mishandeling. Geldboete 500 gulden”.

De strafeis van het Openbaar Ministerie luidde een maand gevangenisstraf. Het proces tegen ds. Vogelaar bracht ontstellende staaltjes van onderlinge ontucht der verpleegden en mishandelingen door pleegvaders en directeur aan het licht. De predikant, die niet verschenen was, werd met gedeeltelijke vrijspraak van het hem ten laste gelegde, schuldig bevonden aan het veroorzaken van opzettelijke mishandeling door misbruik van gezag en aan twee mishandelingen en veroordeeld tot een geldboete van 500 gulden subsidiair 50 dagen gevangenisstraf.

Ds. S.J. Vogelaar overleed op Eerste Kerstdag 1928 te Heemse aan de gevolgen van een hartverlamming. Hij had die dag nog twee keer gepreekt. Hij werd slechts 64 jaar oud.
“Geboren 22 januari 1865, werd hij 5 mei 1897 kandidaat. De 22e augustus van dat jaar deed hij zijn intrede in zijn eerste gemeente, Apeldoorn, alwaar hij al spoedig zich met zijn gansche persoon aan zijn herderlijken arbeid gaf. De acht jaar, welke hij in Apeldoorn werkte, deden hem de liefde zijner gemeente verwerven. Maar ook in Groningen, waarheer hij in 1903 vertrok, werd hij een geliefde en bekende figuur. Voor de Groningers is Ds. Vogelaar een stuwkracht geweest, die veel mocht tot stand brengen. 7 mei 1914 ontving hij op eervolle wijze emeritaat: “De Glindhorst” riep hem als directeur. De tien jaren aan deze inrichting verschaften hem zijn grootste bekendheid. 21 september 1924 ging hij naar Heemse. De begrafenis van zijn stoffelijk overschot had plaats op zaterdag om 1 uur, op het kerkhof te Heemse”.

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010211701:mpeg21:a0032