De Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 27 april 1935 meldde:

“Gift en loffelijk getuigschrift. De heer A. van der Graaf te Lutten aan de Dedemsvaart in deze gemeente heeft reeds 5 maal een drenkeling van een wissen dood gered, steeds door een zeer kordaat optreden en met wegcijfering van gevaar voor eigen leven. Op initiatief van den heer W. F. K. Gouwe, arts te Lutten aan de Dedemsvaart en met medewerking van den heer H. H. Weitkamp, burgemeester van Ambt Hardenberg is thans aan Van der Graaf, vanwege het Carnegie-Heldenfonds te ‘s-Gravenhage, voor zijn heldhaftig optreden, een som gelds toegekend, zoomede een loffelijk getuigschrift in lijst.”

Enkele dagen later plaatste de krant bijgaande foto van slager Arie van der Graaf, met de tekst:

“Drenkelingenredder gehuldigd. Alhier werd op officieele wijze gehuldigd de heer A. v. d. Graaf, die als redder van drenkelingen met het Carnegie-getuigschrift is gehuldigd. De Chr. Muziekvereeniging „Soli Deo Gloria” formeerde een optocht vanaf de woning van de het laatst door den heer v. d. Graaf geredde drenkelinge. Door dr. Gouwe werd vervolgens een korte toespraak gehouden, waarin hij het moedig optreden van den redder prees. Hij reikte het getuigschrift van het Carnegie-Heldenfonds over, benevens een enveloppe met inhoud. De heer Altena, vader van een der geredden, dankte den heer v. d. Graaf voor zijn moedig optreden. „S.D.G.” bracht hem vervolgens een serenade.”

Arie was in 1923 getrouwd met Metje Helena Meijer en stierf op 25 juli 1982.