Op zaterdag 27 januari 1917 werd de derde Friesche Elfstedentocht aller tijden verreden en van de slechts 46 deelnemers kwamen er twee uit de gemeente Gramsbergen!

Het Salland’s Volksblad van 2 februari 1917 schreef daarover:
Gramsbergen. Dat ook in deze gemeente flinke rijders zijn, blijkt wel hieruit dat twee onzer plaatsgenoten hebben deelgenomen aan de Elfstedentocht. De heer G. Zwijze Hzn kwam van 46 deelhebbers als derde aan en de heer G.F. Krikke als no. 11.

Het krantenbericht was echter niet helemaal juist. Niet 46 maar slechts 42 wedstrijdrijders hadden aan de tocht deelgenomen en de 19-jarige Gerrit Albertus Zwijze uit Loozen werd niet derde, maar vierde. Hij klokte echter dezelfde tijd als de nummer 3: Gerrit van der Leij uit Finkum (11 uur en 4 minuten). De uitgeloofde medailles werden uitgereikt aan Coen de Koning (winnaar, afkomstig uit Arnhem), Sjoerd Swierstra, Gerrit van der Leij, Gerrit Albertus Zwijze en Hendrik Kooistra.

Wikipedia bevat:
Voor de wedstrijd zei Coen de Koning tegen Jan Ferwerda: ‘Coen de Koning wint deze Elfstedentocht, zo niet, dan kun jij voor De Koning een doodskist bestellen’. Al snel bleek De Koning zijn favorietenrol waar te kunnen maken. Op het stuk Leeuwarden-Dokkum was er nog sprake van een kopgroep, bestaande uit Coen de Koning uit Amsterdam, Swierstra en het duo H. Krikke en Gerrit Zwijze, beiden uit Gramsbergen afkomstig. Op de terugweg werd De Koning echter zo benauwd voor Swierstra dat deze een eind weg spurtte. In Leeuwarden had Coen de Koning al 2 minuten voorsprong op Swierstra. Swierstra had op zijn beurt Krikke en Zwijze achter zich gelaten. De voorsprong van De Koning bleef in stand. In Bolsward kwam hij zó snel aan dat de bemanning van de controlepost telegrammen stuurde naar de volgende stempelposten, omdat deze anders misschien nog onbemand zouden zijn. In Stavoren was De Konings voorsprong gegroeid tot 20 minuten. Hij koos Jan Poepjes uit als gids voor over de meren, maar deze bleek grote moeite te hebben het hoge tempo bij te benen. Ondertussen maakte ook Swierstra gehakt van zijn achtervolgers. De achterstand liep op tot 17 kilometer in Hindeloopen. Swierstra liep nog 7 minuten in op De Koning, maar deze finishte in zo’n formidabele tijd dat er geen kruid tegen gewassen was: in een tijd van 9 uur en 53 minuten, een absoluut record, kwam Coen de Koning over de finish.

Ook noemenswaardig is de prestatie van Swierstra. 28 minuten na De Koning kwam hij binnen. Vragen over moeheid wuifde hij weg met de woorden: Geen kwestie van. Dat moest er ook nog bijkomen. Ik moet toch nog dansen vanavond! Van de 108 tochtrijders voltooiden er 83 de toer. Van de 42 wedstrijdschaatsers wisten er slechts 9 binnen 2 uur na de winnaar de eindmeet te halen. De rest werd daarom volgens de regels gediskwalificeerd.

In het bijgaand filmpje uit 1917 zijn onder andere beelden van deze derde Elfstedentocht te bewonderen… misschien zien we Gerrit Albertus Zwijze en Gerhard Frederik Krikke wel voorbij schaatsen…