Het Salland’s Volksblad berichtte op 28 juli 1961:

“Onder grote belangstelling is donderdagmiddag de reeds verscheidene maanden in gebruik zijnde Kalkzandsteenfabriek ‘Het Anker’ te Kloosterhaar officieel geopend door de Commissaris der Koningin.

Vooraf verenigden zich de vele genodigden in een hotel te Hardenberg, waarna het gezelschap om ongeveer 3 uur zich naar Kloosterhaar begaf. Hier werd in een grote tent het welkom uitgesproken door de heer Viëtor als president-commissaris, waarna de directeur, mr. Klazinga uit Hardenberg vertelde hoe alles tot stand gekomen is. Burgemeester De Goede hoopte dat ook deze vestiging zou bijdragen aan meer levensgeluk der gemeentenaren. Na een korte toespraak verrichtte de Commissaris der Koningin de opening door op een pletvorm (platform) de stoomafsluiter van de droogketels te openen. Een sirene begon te loeien en twee reuzen werden geopend, waaruit treintjes met hete stenen naar buiten schoven. Een fascinerend gezicht! De fabriek werd vervolgens bezichtigd, waarna in een gezellige sfeer nog door verschillende personen het woord gevoerd werd.