0327_sneeuwruimers
Op de foto zien we de gladheidsbestrijders voor een van de de strooi- en sneeuwruimers.

Op 27 maart 1979 was de helse winter van 1978/1979 echt voorbij. Op die dag werd deze foto gemaakt. De sneeuwruimers, 34 mannen die gedurende de strenge winter, dag en nacht paraat waren om de wegen in de gemeente Hardenberg begaanbaar te houden, kregen die middag in het gemeentehuis een blijk van waardering. Dat gebeurde door middel van een gratificatie en een dankwoord van burgemeester Van Splunder, namens het college van B&W dat voltallig aanwezig was.

‘Toen de winter inviel, was het duidelijk dat er voor u extra werk zou komen. We hebben toen al afgesproken om allen na afloop in het zonnetje te zetten. De zon is er vandaag niet, maar een volgende keer zullen we dat maar eens met de weerkundige Pelleboer regelen. U hebt allemaal veel moeten doen en eigenlijk bent u niet speciaal ingehuurd voor het sneeuwruimen. Bij de vacature is het geen vereiste dat u een goed sneeuwruimer moet zijn’, aldus de burgemeester. ‘Bij alles wat u doet, doet u het werk goed. We krijgen van buiten wel eens het compliment dat onze gemeente er zo netjes uitziet. Maar ook bij strenge winters bent u snel paraat als het glad wordt. Datzelfde geldt ook voor de politie, die constant paraat is’, aldus de burgemeester.

0327_sneeuwruimers2

Volgens www.mijnstadmijndorp.nl en diverse reacties op facebook zien we de volgende personen:
01= Berend Jonkhans; 02= Gerard Meijer; 03= Gerhard Lennips; 04= Hermannes Hofsink; 05= Herman Huisjes; 06= Egbert Meijerink; 07= Herman Spijker; 08= Roelof Meulenkamp.
09= Jan Eggengoor; 10= Gerrit Jan Telman; 11= Klaas Pullen; 12= Gerrit Wieten; 13= Berend Merjenburgh; 14= Freek Snijders; 15= Gerard Ranter; 16= Wim Withaar; 17= Jan Geerlings; 18= Gerrit Jan Boerman; 19= Geert Bloemink; 20= Lambert Fransen; 21= ?; 22= Gerrit Jan Lenters; 23= Jelle Mensonides; 24 = Roelof Lenters; 25= Hendrik Schuldink; 26= Lou Bos; 27= Gerard Ruiterkamp; 28= Bennie Bannink; 29= Jan Waterink; 30= dhr. Nieborg (onderdirecteur).
Nummer 21 is waarschijnlijk Braakhekke (kantoorpersoneel). Op de bovenste foto zie je hem op de achterste rij in het midden (op de achtergrond de balkons van de Spinde).