De Provinciale en Overijsselsche Courant anno 1860:

“Gramsbergen, 27 october. Voor een paar dagen was de landbouwer J.H. bezig met eenige boekweit uit eene schuit op den wagen te laden. Zijne dochter, een meisje van 16 jaren, was op het voer met laden bezig, toen de wagen achteruit liep en in de Dedemsvaart stortte. Het meisje viel in het water en werd dadelijk door de boekweit bedekt, terwijl het paard, dat aan den wagen vastgebonden zat, in het water rond spartelde. Gelukkig dreef de boekweit uiteen, en kwam het meisje weer boven, kort bij den kop van het paard, waarop zij dat dier om den hals greep en spoedig daarop gered werd. Het paard werd losgesneden en insgelijks gelukkig op het drooge gebragt”.