In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 27 oktober 1932 werd deze bijzondere foto afgedrukt van de werkzaamheden bij de aanleg van de eerste verharde weg door Rheezerveen, de huidige Rheezerveenseweg.

Twee dagen later schreef ook onze lokale krant ‘De Vechtstreek’ over dit heugelijk nieuws:
“Rheezerveen. Het komt in orde. Het is een enorm stuk werk, dat de gemeente Ambt Hardenberg heeft aangepakt, door de weg door Rheezerveen te leggen. Onder de dagelijkse leiding van den heer Tuik, die de Heidemij vertegenwoordigt, is de ploeg werklieden geregeld bezig de aardebaan in orde te brengen. Dat kost nogal veel moeite, daar de ondergrond van den weg uit verwerkte dalgrond blijkt te bestaan. Al het verwerkte spul wordt verwijderd, terwijl het vaste zand nog een spit omgewerkt wordt. Daarna vindt aanvulling met behoorlijk bergzand plaats. Straks zal het verhardingsmateriaal worden aangebracht, waardoor het vooruitstrevende Rheezerveen uit haar isolement is verlost.”