Op 27 september 1656 overleed Wolter Wolerts (of Woelerts). Op zich is dat niet zo opmerkelijk, ware het niet dat zijn bewaard gebleven grafzerk op het oude kerkhof Nijenstede tot de oudste behoort.

Wolter Wolerts’ liggende zerk bevat slechts een korte, nog altijd leesbare, inscriptie met zijn naam en overlijdensdatum. Daaronder staat een merkteken: een staande weerhaak, waar doorheen naar schuin rechts gekruist een Latijns kruis, tussen de letters W.W.

Wie weet wie Willem Wolert Woelerts Willems was?

Wat willen we weten? Wie was wie en waar?

Zo zou het kúnnen zijn:
Er was een burger, genaamd Woelert van Oldenborgh, die overleed tussen 1602 en 1604. Deze liet meerdere onmondige (minderjarige) kinderen na: Willem en waarschijnlijk ook Woelert. Deze zijn anderhalve maand na elkaar overleden (de kleine steentjes).

Waarschijnlijk heet deze zoon van Willem weer Woelert. Van hem is de grote steen bewaard gebleven. Beiden waren burgemeester in Hardenberg.

Van Willem die in 1656 overleed, is zeker dat het de burgemeester was, want hij had een zoon in Coevorden en in archieven wordt gesproken over ‘zijn overleden vader’.

De vraag is dan, wie is Wolert Wolerts?
Het kan dus de broer van Willem zijn.
Dan liggen hier; twee broers en een zoon van de ene broer Willem.

De kleine Wolert Wolerts kan natuurlijk ook de zoon van de laatste Woelert zijn. Dan liggen er van links naar rechts: een kindje Wolert, een opa Willem en een zoon Woelert.

Het lijkt ons een goed verhaal dat Woelert zijn vader en zoon in 1656 verloor. Vandaar dat hij kinderloos kwam te overlijden.

Kunt u ons nog volgen?

zie ook: https://www.historischeprojecten.nl/…/wolerts_woelert.htm