Op 28 januari 1910 schreef het Salland’s Volksblad over de uitkomst van een enkele dagen eerder gehouden openbare veiling in Mariënberg.

Het betrof het café Wierdsma nabij het station en op het kruispunt van Zwolle-Almelo-Coevorden. Het café was eigendom van de heren A. Kleine Staarman en H.H. Juurlink. Voor f. 3940 werd de heer J. Klinkhamer te Mariënberg eigenaar van zowel het café als een viertal huisplaatsen aldaar.

Veel meer over de geschiedenis van deze locatie leest u op onze website.