0728_Hutten_Johanna2

Het Salland’s Volksblad van 4 augustus 1911 meldde:
“Vrijdagavond den 28 julij, ongeveer 9 uur, woedde er boven deze streek een nogal hevig onweder. Te Ebbenbroek sloeg de bliksem in de woning van den landbouwer A. op de Haar met het treurige gevolg dat zijn vrouw werd getroffen en oogenblikkelijk op de plaats dood bleef, terwijl vader en zoon in min of meer bewusteloozen toestand neervielen. Gelukkig dat de jonge vrouw nog de tegenwoordigheid van geest had, nadat ze haar kind buiten het brandende perceel had gebracht, ook haar moeder, vader en man uit de woning te brengen. Hoewel de buren reeds tijdig ter hulpe waren gesneld, was aan redden niet te denken. Het hoornvee kwam grootendeels in de vlammen om, alsmede een paard en eenige varkens. De schuur, waarin het hooi was geborgen, bleef gespaard. Huis, inboedel en vee waren verzekerd. Een ernstig verlies voor dit gezin, vooral daar hier een menschenleven te betreuren valt”.

Het dodelijk slachtoffer betrof Johanna Hutten. Zij was geboren op 24 december 1852 in Ane en stierf als gevolg van de bliksem op 28 juli 1911 te Ebbenbroek. Ze was op 25 november 1875 in Gramsbergen gehuwd met Albert op de Haar uit Uelsen. Johanna werd op 9 augustus begraven op het oude kerkhof Nijenstede in Hardenberg.

0728_Hutten_Johanna
Inschrijving in het grafregister.