Op 28 juni 1893 vond de openbare aanbesteding plaats voor het metselwerk van de nieuw te bouwen stoomzuivelfabriek te Gramsbergen. Nadere inlichtingen waren te verkrijgen ten huize van H.J. Flierman. Bestuurslid was H. Krikke.