Op 28 november 1966 vond de officiƫle opening plaats van het heringericht marktterrein van Hardenberg.

Het Noord-Oosten van 2 december schreef erover:
“Radio en televisie hebben het feestelijk gebeuren rondom de opening van Hardenberg’s nieuwe markt kostelijk in het middelpunt van de belangstelling geplaatst, zodat wij met ons verslag ditmaal vrij kort kunnen zijn.

Het is een gebeurtenis geworden, die zowel de markt als de stad zelve eens weer op een leuke wijze naar voren bracht, terwijl burgemeester Slot liet zien dat zijn bedrevenheid bij varkenstransporten vast niet boven het middelmatige uitsteekt. Hij zou de big nog eens keurig aan de persfotografen laten zien, maar was al blij dat hij het met veel moeite in de met stro gevulde biggenmand had gekregen. En laat de alleen gebleven big nu even daarna nog de benen nemen ook! Het verdween verwonderlijk snel tussen het publiek, daarmee het bewijs leverende dat de biggen van Hardenberg springlevend en voor hun leeftijd ‘heel wat mans zijn’.

Hoewel de tijd van voorbereiding erg kort was geweest en er op het laatste moment nog problemen hebben bestaan over het al of niet doorgaan van de varkensaanvoer, had de ingebruikname een vlot verloop. Meisjes in Saksische klederdracht met de ‘knippiesmusse’ of wel de ‘floddermusse’ op waren de gastvrouwen bij de ontvangst op het gemeentehuis en burgemeester en wethouders hadden zich uitnemend aangepast bij het oude gebruik door met hoge hoeden op ter plaatse te verschijnen.

Meisjes in klederdracht.
Burgemeestersechtpaar en Lucas Zweers alias Luuks van ‘Noef.

De Sallandruiters kwamen vrolijk voorgereden en de beide herauten te paard in bonte klederdracht vertelden welk een heugelijk feit er vandaag viel te beleven. De eerste kleedwagen was bespannen met twee vurige paarden en boden burgemeester en wethouders een goede plaats. Daarna volgden nog een drietal kleedwagens voor de raadsleden, terwijl tenslotte een grote open wagen van de Heidemij diende ter afsluiting van de vrolijke stoet. Het was nogal een tikkeltje kil op die wagens, maar dat kan men tegen het laatst van november ook niet anders verwachten en iedereen was al blij dat het droog bleef. In vrolijke stemming reed men via de Europaweg, Heemse en de Voorstraat naar de markt waar alles keurig was georganiseerd voor de ontvangst. De markt was tjokvol. De marktkooplieden toonden in alle opzichten dat ze hun medewerking wilden verlenen bij de feestelijke opening, want velen hunner hadden hun kramen met vlaggen en slingers versierd.

Onze oudste inwoner, de heer Luuks Zweers, was tussen de vele gasten aanwezig en de burgemeester betrok de montere 95-jarige op prettige wijze bij de openingsplechtigheid, waarbij hij tussen de ‘wichter met knippiesmusse’ een goede plaats vond om zich even later verdienstelijk te maken bij het oppassen van de big, dat naderhand toch niet te houden bleek te zijn.

Aan de hand van een gedicht van Guillaume van der Graft vertelde de burgemeester dat Hardenberg niet meer is de gezapige dame met een poes op de schoot, maar een driftige juffrouw die vooruit wil in de wereld. Hij hoopte dat de markt van Hardenberg tot een steeds betere ontwikkeling zou komen.”