Op 29 februari 1960 nam Flierman afscheid van de posterijen te Bergentheim. De Vechtstreek deed enkele dagen later verslag:“Negenentwintig februari 1960 is geen gemakkelijke dag geweest voor de heer Flierman uit Bergentheim. 44 jaren lang heeft hij vrijwel elke dag weer en wind getrotseerd om de post bij zijn mensen te bezorgen. Dat zijn mooie jaren geweest. Al maar meer raakte hij ingesteld op het wel en wee van zijn mensen en iedere keer weer opnieuw hadden die mensen een hartelijk woord voor hem, omdat ze het wederkerig ook van Flierman kregen. Flierman heeft die zuidelijke bevolking vanuit de modder omhoog zien groeien en hij heeft zijn best gedaan om de geestelijke welvaart gelijke tred te doen houden met de materiĆ«le. In Onderlinge Hulp en Ziekenfonds heeft hij de verantwoordelijkheidszin van zijn mensen helpen bevorderen en als kerkvoogd-penningmeester van de Ned. Herv. Kerk heeft hij getoond dat de mens bij brood alleen niet kan leven. Voor zijn kameraden is hij een uitnemende kollega geweest en het vriendelijke telefoontje van een zijner medewerkers bewees ons wel dat men bij het afscheid ook in het publiek de heer Flierman de hulde niet wilde onthouden, die hem zo van harte werd toegewenst.

Het schrikkelijke van de schrikkeldag voor de heer Flierman is toch wel rijkelijk omkranst met een aureool van hartelijke genegenheid. Maar dat nam niet weg dat er toch wel iets onherroepelijks in die dag heeft gelegen die Flierman niet zo heel gemakkelijk is gevallen. En toen die mooie oude foto, die we in dit nummer afdrukken, voor de dag kwam, toen … Neen, we zullen maar niet vertellen, dat zelfs robuste, evenwichtige mensen wel eens een traan in het oog kunnen krijgen. 42 jaar geleden is die kiek genomen (dus: 1918). De eerste rij laat van links naar rechts zien besteller Hansma, besteller Flierman, kantoorhouder Snijders en besteller J. Bolks. De achterste rij toont bestellers J. de Lange, Pullen, Lensen en Kamphuis.

Albertus Flierman was van 16 dec. 1915 tot en met 29 feb. 1960 in dienst van de P.T.T. Hij ontving een fraaie herinneringsplaquette.

De krantenfoto laat aan scherpte en duidelijkheid veel te wensen over, maar het is helaas alles wat we nu hebben. Weet iemand wie de originele foto nog heeft? Dan houden we ons aanbevolen!