0129_grafzerk_16780129
Deze prachtige oude grafzerk ligt op het voormalig kerkhof van de stad Nijenstede aan de huidige Stationsstraat in Hardenberg. De steen dateert uit 1678 en herinnert ons eraan dat Woelerdt Willems op 29 januari 1678 overleed. Willems was indertijd een vooraanstaand burger. Zo was hij o.a. burgemeester van de stad. De letterlijke tekst op de steen luidt:

Ao 1678 DEN 29 IANWA:
RIJ IS DEN EERBAREN ONT
FROMER WOELERDT WIL:
LEMS IN SIEN LEVEN BOR:
GEMEESTER ALHIER DIESER
STADT HARDENBERG IS GODT
SALICHLICK IN DEN HEEREN
ONTSCHLAPEN.


Deze grafzerk behoort tot de alleroudste op Nijenstede. In 1997 zijn alle graven op het kerkhof geïnventariseerd, gefotografeerd en online gezet. U kunt ze alle op onze website terugvinden.