Op dinsdagmiddag 29 januari 1924 werd de eerste landbouwhuishoudcursus gegeven in Hardenberg. Dat gebeurde in twee lokalen van de oude openbare lagere school aan de Wilhelminastraat. De school werd die middag geopend door pastoor Christianus Egbertus Osse uit Beckum. Mej. Smits was de eerste lerares van de school die met 12 pupillen begon. Deze ‘cursus’ zou later uitgroeien tot de huishoudschool.

Het Salland’s Volksblad besteedde 25 jaar later een artikel aan het jubileum dat in 1949 werd gevierd:
“Het zal 29 januari a.s. 25 jaar gelden zijn, dat in Hardenberg de eerste Landbouwhuishoudcursus werd begonnen. Dit was een klein begin! Slechts 12 meisjes waren voor deze cursus opgegeven. In de oude school aan de Wilhelminastraat was, zo goed en zo kwaad als dit ging, een leslokaal ingericht. Maar al was dit begin klein en misschien moeilijk, er was groei te constateren. Reeds spoedig, in 1929, werd de Wilhelminastraat verlaten en werden de lessen gegeven in enkele lokalen van de Chr. Landbouwwinterschool te Heemse en vanaf 1932 kon worden beschikt over het tegenwoordige schoolgebouw aan de Kerkstraat te Hardenberg.

Dikwijls echter is hierin reeds verbouwd, omdat steeds maar weer het aantal leerlingen groeide. Op 1 januari l.l. bedroeg dit nl. 112 in totaal, en vaak moesten leerlingen worden afgewezen, omdat er gebrek aan ruimte was. Een nieuw schoolgebouw zou dan ook geen overbodige luxe zijn, en het is te hopen dat de pogingen die door het gemeentebestuur en het bestuur der school hiertoe worden aangewend, over niet al te langen tijd, succes zullen hebben.

Want dat de Landbouwhuishoudschool in Hardenberg recht van bestaan heeft, daarvan is de groei, in de 25 jaren, toch wel het beste bewijs. De ouders gaan langzamerhand het grote nut van dit onderwijs voor hun meisjes inzien. En terecht! Want de Landbouwhuishoudcursus geeft aan de meisjes, juist aan die van het platteland, zo’n goede huishoudelijke opleiding. Zij ontvangen nl. les in koken, naaien, onderhoud van huis en huisraad, wasbehandeling, voedingsleer, gezondheidsleer, woninginrichting, pluimvee- en jongveeverzorging, bemestingsleer, verzorging van kamerplanten, groente- en bloementuin enz. enz.

Voor het volgen van deze Landbouwhuishoudcursus moeten de meisjes minstens 16 jaar zijn. Ze komen dan 2 dagen per week naar school. De cursus duurt 2 jaar (van mei – mei) om het diploma te behalen.”