Op 29 september 1989 werd burgemeester Leo van Splunder benoemd tot ereburger van de gemeente Hardenberg.

Leendert Antonie van Splunder was geboren op 1 december 1924 te Zevenbergen en op 23 maart 1949 getrouwd met J.M.C. de Zeeuw.

Bij koninklijk besluit van 19 maart 1969 was mr. L.A. van Splunder met ingang van 16 april benoemd tot burgemeester van Hardenberg, met toekenning van gelijktijdig eervol ontslag als burgemeester van de gemeente Almkerk. In die voormalige gemeente (nu onderdeel van Woudrichem) had hij 5 jaar het burgemeestersambt vervuld. Daarvoor had hij gewerkt in de voormalige gemeenten Zonnemaire, Oosterland, Mijdrecht en Koudekerke.

De beide ereburgers van Hardenberg.

Bij koninklijke besluiten van 8 maart 1975, 14 maart 1981 en 24 februari 1987 werd Van Splunder herbenoemd als burgemeester van Hardenberg. Op 27 april 1984 werd hem in zijn ‘eigen gemeentehuis’ de versierselen behorende bij het Officierschap in de Orde van Oranje Nassau uitgereikt door de toenmalige commissaris der koningin, mr. J.L.M. Niers en in 1985 was Van Splunder 40 jaar in overheidsdienst.

Op eigen verzoek werd hij bij koninklijk besluit van 15 maart 1989, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, eervol ontslag verleend als burgemeester. Per 1 oktober daaropvolgende nam hij na 20 jaar afscheid als eerste burger van Hardenberg en werd hij benoemd tot waarnemend burgemeester van IJsselmuiden.

Bij raadsbesluit van 29 september 1989 werd mr. L.A. van Splunder benoemd tot ere-burger der gemeente Hardenberg, als blijk van grote waardering, genegenheid en dankbaarheid.

In 1997 promoveerde hij, op 73-jarige leeftijd, aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op het proefschrift ‘Politie in de Staat.’

Op 16 januari 2005 overleed de oud-burgemeester te Middelburg. Hij is 80 jaar geworden.