Op 30 april 1973 vond de officiële opening plaats van Hardenbergs eerste overdekte zwembad ‘De Marsch’.

Het Noord-Oosten schreef daarover in de editie van 4 mei, onder andere:
“Het is nogal pittig begonnen toen men de wakkere sportraadvoorzitter, dokter Nauta, zonder meer in het nieuwe bad smeet. Dat leverde uiteraard geen enkel gevaar op, want hij zwemt als een rat en verzekerde badmeester Van Weert dat hij hem die daad ‘wel eens betaald’ zou zetten. ’t Was toch meteen een gebeurtenis aan de vooravond van de officiële opening die heel veel aandacht trok.”

“Op Koninginnedag is het blije feest luisterrijk gevierd. Beide muziekverenigingen lieten zich met hun prachtige uitgroei in volle luister zien. Het was alleen maar jammer dat het weer niet zo mooi bleef. Reeds vroeg in de morgen schalden de klanken van de muziek door de stad ter ere van de verjaardag van de Koningin en ’s middags kwam naast de driekleur met oranjewimpel ook de gemeentevlag, terwijl de beide vlaggen voor dat fraaie zwembadencomplex in de top gingen. Heel de stad vlagde…”

“Ir. Van Laer, hoofd van het district Midden van de directie van Aanvullende werken had een korte toespraak, waarna hij de claxon vanuit de controletoren in werking stelde. Ter bevestiging van deze openingsdaad doken 16 zwemmers uit het zwembad op, met afzonderlijke letterbordjes, die de woorden ‘zwembad De Marsch’ vormden.”

“Burgemeester Van Splunder was blij met deze dag en de gestelde daad van ir. Van Laer. Om legendevorming te voorkomen wilde hij toch wel graag even duidelijk laten uitkomen dat men voor de realisering van dit zwembadplan geen cent subsidie van de A.C.W. heeft ontvangen.”

Twee jaar eerder, op 2 oktober 1971, had mr. J. van Viegen, secretaris-generaal van het ministerie van C.R.M. al het overdekte instructiebad (de 1e fase) geopend en op 30 mei 1972 was men begonnen met de bouw van de rest (de 2e fase), omvattende twee buitenbaden, een kleuterbad, de nodige ligweiden en alles wat erbij hoort. In 1972 was ook het oude zwembad gedempt.
Bij de officiële ingebruikname van het nieuwe zwembad werd de stichting Bad- en Zweminrichting ‘De Marsch’ ook officieel opgeheven. Zij hadden gedurende vier decennia het ‘oude’ buitenzwembad met succes geëxploiteerd. Voortaan was de exploitatie in handen van de gemeente Hardenberg, ter zijde gestaan door de Sportraad Hardenberg.