De Goessche Courant van 30 januari 1851 meldde dit uitzonderlijk nieuws:
“Uit Hardenberg berigt men aan het Handelsblad het volgende:…
Een zekeren Likkel, uit die plaats, vertrok met het leger van Napoleon naar Rusland. Hij werd in den slag van Moskou gevangen genomen en naar Siberië gebragt, alwaar hij sedert dien tijd zijn verblijf hield. Voor eenigen tijd is er berigt gekomen dat bovengenoemde (nu een grijsaard) zich wederom naar het vaderland op weg begeeft. Hij zal echter vreemd opzien dat iemand anders zijne plaats heeft ingenomen. Zijne vrouw namelijk, in den waan zijnde dat haar man in Rusland gesneuveld was (doordien er geene tijdingen van hem kwamen), is sedert ruim dertig jaren met een ander man gehuwd. Men ziet de ontknooping van dit drama belangstellend tegemoet.”

Op 25 mei 1811 trouwde Hendrik Likkel, klompenmaker uit Hardenberg, met Fenne Roelofs uit ’t Laar. Het huwelijk was voltrokken door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Gramsbergen. Kort daarna werd Hendrik als jager van de 1ste compagnie, 5de bataljon, 33ste regiment in dienst van de Fransch Keizerlijke Armée naar Rusland gezonden…

De burgerlijke stand toont aan dat zijn vrouw Fenne Roelofs, in de vaste veronderstelling dat haar echtgenoot gestorven was, inderdaad een nieuwe man gevonden had. Het was de Hardenberger dienstknecht Hermen Bekman. De twee zijn nimmer getrouwd, voor zover we weten. Hermen en Fenne woonden in Stad Hardenberg. Daar kregen ze vijf kinderen, tussen 1820 en 1828. Bij de geboorteaangiften van de eerste twee, in 1820 en 1822, werd ‘netjes’ vermeld dat Fenne weduwe was van Hendrik Likkel. Toen de aangifte van hun derde kind, Wolter, in 1823 werd gedaan, vermeldde de ambtenaar van de burgerlijke stand niet meer dat Hendrik Likkel gestorven was, maar schreef hij: ‘Fennichjen Roelofs, huisvrouw van Hendrik Likkel, soldaat bij het vijfde bataillon jagers der Fransche Armée’, en dat terwijl Hendrik toen al meer dan een decennium buiten beeld was…

Dat herhaalde de ambtenaar in 1826 bij de geboorteaangifte van zoon Jan en in 1828 bij de geboorte van dochter Zwaantjen. Onderaan al deze geboorteakten werd vermeld dat Hermen Bekman zich als vader van de kinderen had verklaard…