In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 30 mei 1854 lezen we:
“Hardenberg. Drie bovenlanders, naar men wil door den drank verhit, bragten eenen ingezetenen van het naburige Slagharen, na eenige twist gisteren nademiddag, zoodanigen slag met eene kantschop [veenspade] aan het hoofd toe, dat men aan het behoud van zijn leven twijfelt. Een tweede op hem gemikte slag kwam met kracht op den muur neder, waarvan de sporen al te duidelijk te zien zijn. Bij het toebrengen van den al te goed getroffen slag moet een der ongelukkigen, die echtgenoot en vader is, hebben vastgehouden, terwijl de derde nog meer zijner kameraden zoude zijn gaan roepen. De drie beschuldigden zijn reeds in hechtenis”.

Waarschijnlijk is de ruzie tussen de genoemde ‘bovenlanders’ (seizoensarbeiders uit het toenmalige koninkrijk Hannover) en een drietal ingezetenen uit Slagharen uitgebroken als gevolg van drankmisbruik. De alcoholische versnaperingen zorgden voor verhitte discussie en dat resulteerde uiteindelijk in klappen. Dat de situatie van een van de slachtoffers zorgelijk was, blijkt wel uit het vervolgbericht:
“23 mei. De man te Slagharen, die zondag jl. ten gevolge eener ontstane twist, eene belangrijke wonde aan het hoofd heeft verkregen en aanvankelijk veel bloed heeft verloren, is nog in leven, echter zeer zwak en verkeert in eenen staat van volslagen bewusteloosheid. Men veronderstelt dat zijne hersenen door den verkregen slag zijn beleedigd. De drie beschuldigden zijn gisteren naar Deventer getransporteerd”.

Helaas weten we nog niet hoe dit uiteindelijk is afgelopen…