Op oudejaarsdag was het in Gramsbergen traditie dat de klepperman kort voor middernacht zijn woning verliet en dat dan ‘geheel jong Gramsbergen’ hem stond op te wachten. Vervolgens stelde de klepperman zich aan het hoofd van de stoet en liep vervolgens zijn reguliere ronde. Op de eerste stopplaats aangekomen werd de stoet tot stilstaan gebracht, waarna door de stilte van de nacht het volgende lied uit volle borst werd meegezongen:

Dit werd vervolgens op iedere stopplaats herhaald en tenslotte ook nog voor het huis van de burgemeester. Vervolgens ging iedereen weer huiswaarts om in zoete rust nieuwe kracht te verzamelen voor den drukken nieuwjaarsdag. Geen vreemdeling die van ’t oude in ’t nieuwe te Gramsbergen vertoeft, verzuimt deze rondte mee te maken, aldus de Franker Courant van 1 januari 1897…