In 1927 werd een schuur van de familie Middendorp zo verbouwd dat coiffeur Berend Valkman er een ‘naar de eischen des tijds’ ingerichte kapsalon kon beginnen. Valkman opende de deuren van zijn nieuwe zaak op 31 januari 1928. In datzelfde jaar trouwde hij met Johanna Christina Grootoonk. Ze woonden rechts naast de barbierszaak. De foto werd gemaakt door Ph. Haalman uit Groningen.

In het Salland’s Volksblad adverteerde Valkman:
“Ondergeteekende bericht hiermede aan zijn geachte clientèle, dat hij a.s. dinsdag 31 januari zijn nieuwe kapperszaak zal openen in het perceel, gelegen aan de Voorstraat naast de woning van dr. Kattenwinkel. Maandag 30 januari is zijn zaak wegens verhuizing gesloten. B. Valkman, coiffeur, Hardenberg.”

De kapsalon van Valkman zouden we nu moeten zoeken aan het begin van de Voorstraat, nabij de Vechtbrug, aan de noordzijde van de weg. Het pand is vanzelfsprekend al lang geleden afgebroken en vervangen door nieuwbouw.

In ons boek ‘Hardenberg op de kaart’ en op onze website is de geschiedenis van deze locatie in beeld gebracht.

Meer informatie vind u op onze website in de rubriek ‘Oude huisplaatsen’.