Foto van een schilderachtig tafereel tijdens de op zaterdag 31 maart 1968 in de bossen rond Hardenberg gehouden slipjacht.

Het Noord-Oosten deed verslag:
“De slipjacht was georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Jachtvereniging. Daarvoor bestond een bijzonder grote belangstelling. Duizenden mensen waren zaterdagmiddag op de been om van dat mooie schouwspel te genieten en toen de jagers, voorafgegaan door haar meute het eerste rustdoel in de Rheezerbelten hadden bereikt, merkten we naast een vrijwel voltallig gemeentebestuur van Hardenberg ook burgemeester jhr. Snouck van Hurgronje met zijn echtgenote uit Dedemsvaart op.

Toen de paarden drijfnat van de volle ren tenslotte weer aan de stalknechten waren toevertrouwd, gebruikte het gezelschap van de jagers een broodmaaltijd in Hotel Nijhoving, waar verschillende goede wensen werden uitgesproken. De hoge gasten waren bijzonder voldaan over de prettige ontvangst, die hun in Hardenberg ten deel was gevallen. ’t Gereden parcours was bijzonder in de smaak gevallen al was de eerste run dwars door de bossen van de Rheezerbelten wel wat erg zwaar geweest”.