De gemeenteraad van Ambt Hardenberg besloot op 4 mei 1923 in te stemmen met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot het in bruikleen afstaan van twee lokalen van de openbare lagere school te Slagharen aan de Vereeniging tot stichting en instandhouding van hervormde christelijke scholen te Lutten en Slagharen. Hiermee kwam de weg vrij voor de eerste ‘school met den bijbel’ te Slagharen; een bijzondere school op christelijke grondslag.

Advertentie in ’t Salland’s Volksblad.