Het Algemeen Handelsblad van vrijdag 13 september 1878 meldde:
“De justitie van Zwolle heeft zich eergisterenavond naar Ambt Hardenberg begeven, ten einde een onderzoek te doen naar een poging tot moord op den veldwachter Snoeijer, te Slagharen. Omtrent deze zaak meldt men ons uit genoemde plaats het volgende:
Zondagavond werd op onzen gemeenteveldwachter Snoeijer op den openbaren weg te Slagharen, omstreeks 11 uur, geschoten. Hij was aldaar op surveillance geweest en keerde huiswaarts. Het schot echter, hoe goed ook aangelegd, bereikte gelukkig zijn doel niet; de kogel trof de brieventasch, boorde wel door het leer, maar smoorde eindelijk in de daar aanwezige papieren.
Maandag hebben drie veldwachters een onderzoek ingesteld, zonder een dader of de daders op het spoor te komen. Zij hebben nog twee patronen van een revolver gevonden op de plaats waar de sluipmoordenaar zijn voornemen trachtte uit te voeren; de kogel van het schot zat nog in de tasch.
Wat de oorzaak van zoodanige daad wezen kan, laat zich moeilijk gissen, maar wij betreuren het diep, wijl zulk een daad een blaam werpt op die streek en omdat de veldwachter een man is, die hier bij elk goedgezind burger in achting staat”.