De prentbriefkaart toont de kleuterschool aan de Marslaan 38 en het gymnastieklokaal aan de J.H. Prengerlaan

De Vechtstreek van 9 september 1955 meldde:
“In tegenwoordigheid van een 100-tal belangstellenden werd gistermiddag de Prinses Marijke kleuterschool van de Stichting Algemene Kleuterscholen te Hardenberg geopend. Op het plein voor het fraaie schoolgebouw dat onder architectuur van de heer Bolks aan de Marslaan is verrezen, werden de belangstellenden namens de stichting welkom geheten door de voorzitter, de heer W. Snel. Deze releveerde de geschiedenis van de totstandkoming van deze school, die in 1946 is gesticht op initiatief van de afdelingen van Volksonderwijs en de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en die blij was in die dagen de beschikking te kunnen krijgen over een gebouwtje van het Nutsdepartement, waarvoor geen huur verschuldigd was. In de loop der tijd deed het stijgende leerlingtal de behoefte aan een grotere en meer moderne school gevoelen, weshalve in 1951 een bouwfonds werd gesticht dat in de loop der jaren door middel van bazars en andere acties tot f. 8.000,- kon worden opgevoerd…”.

Diverse reacties o.a. van Wim Eggengoor en Jan Pragt: De gebochelde kleine juf heette juffrouw Broekman. Zij woonde in Coevorden tegenover het ziekenhuis en kwam met de trein naar Hardenberg. Juf Broekman en haar kleuters waren voordien ondergebracht in een gebouwtje aan het Middenpad. Dit onderkomen werd later door de padvinders gebruikt als clubgebouw.

Achter de nieuwe kleuterschool staat het gymlokaal waar diverse scholen en gymverenigingen gebruik van hebben gemaakt. Herinneringen aan H.G.V. (Hardenberger Gymnastiek Vereniging) met leraren als Dijkstra en Prins en de christelijke gymnastiekvereniging D.O.S. (Door Oefening Sterk).

Onderstaande foto’s en reacties van Roel Gritter:
Deze foto is uit 1958 of 1959. Eén juf en 37 kinderen.

En een hele hoop van deze kleuters zijn een paar jaar later (1962?) terug te vinden op een foto van een schoolreisje van de Jan Ligthartschool.

En nog eentje uit 1965 dan?