Wethouder Valkman .

Op 9 november 1964 werd aan de Gouden Regenstraat 6 in Lutten een nieuw bibliotheekgebouw officieel in gebruik genomen. De krant ‘Het Noord-Oosten’ van 13 november 1964 schreef daarover:
“Bij de opening van de nieuwe plattelandsbibliotheek te Lutten kwamen heel wat aardige tafereeltjes op de voorgrond van de vroegere omstandigheden, toen men zich …met particuliere huisvesting en busproblemen moest behelpen. De bus reed toen nog niet door Lutten. De Zwarte Dijk was namelijk onbruikbaar en de bus maakte de zwaai langs Schrijver. De juffrouw van de bibliotheek moest daar maar een fiets lenen en dan peddelde ze naar haar bibliotheek. Ze heeft het bij Mensen en Van Dijk altijd uitnemend gehad, maar het geeft toch reden tot heel veel voldoening dat men nu een fraai gebouw in gebruik kon nemen met een 3000-tal boeken en een achtergrond van vrijwel alle voorkomende werken, die men nodig mocht hebben.

Zo heeft de heer Van Uxem als secretaris van het plattelandswezen in deze provincie het verteld tijdens de samenkomst in Pro Rege, ter gelegenheid van de officiële opening van het bibliotheekgebouw aan de Gouden Regenstraat. Wethouder Valkman was ditmaal weer aanwezig als loco-burgemeester en hem viel de eer te beurt om het gebouw officieel te openen. Ook de andere wethouders, Van Faassen, Meijerink en Hutten, waren aanwezig en de voorzitter, de heer G.H. te Rietstap, heeft in een humoristische speech uiteengezet hoe de bibliotheekinstelling te Lutten van huurder promoveerde tot eigenaar van het bibliotheekgebouw.”