De Provinciale en Overijsselsche en Zwolsche Courant van 12 augustus 1853:

“W. Swam, notaris te Gramsbergen, is voornemens om op woensdag den 17 augustus 1853, des voordemiddags om 10 uren, ten huize van B.W. Stulen, kastelein te Hardenbergh, publiek te doen inzetten, en 14 dagen later aldaar erflijk verkoopen:

“Eene boerderij, het Nijzinks genaamd, in de buurtschap Brucht, gemeente Ambt Hardenbergh, bestaande in een huis met ongeveer 3 bunders, 82 roeden en 90 ellen bouwland, en 2 bunders hooiland met een vierde van een vol whaars aandeel in de heide-, weide- en veengronden der marke van Brucht, waarvan de grootte voor dit aandeel bedraagt p.m. 19 bunders, wordende doorsneden met het uitgebakende kanaal uit de Vecht naar dat door Dalmsholte van de Overijsselsche Kanaal Maatschappij.”

Het Nijzink of Niesink was een van de vanouds gewaarde erven in de marke Brucht. Op de oudste kadastrale kaart (zie uitsnede) stond het in 1832 vermeld als ’t Niesink en was het bekend onder sectie F nr. 112. Het erve was indertijd eigendom van Hannes Niesink en echtgenote Aaltjen Hilverdink. Zij waren op 6 maart 1804 getrouwd in de kerk in Hardenberg. In het huwelijksregister staat aangetekend:

“Hannes Nijsink, weduwenaar van Elisabeth Derksz, geboortig van en woonachtigh te Brucht, zoon van Jan Nijsink en Aaltjen Hendriks, en Aaltjen Hilverdink, j.d. geboortig te Diffelen, doch tans woonachtigh te Bergentheim, dochter van Albert Hilverdink en Catharina Maria Dannebroek, op 6 maart 1804 ten Hardenbergh gecopuleerd”

Hannes was twee jaar eerder, op 30 april 1802, getrouwd met Elisabeth Derks, maar zij is al vrij snel na het huwelijk gestorven…

Anno 2015 is het erve Nijzink te vinden aan de Hardenbergerweg no. 34 en 36 in Brucht. Dat wordt onder andere mooi inzichtelijk gemaakt met behulp van de website ‘watwaswaar.nl’ (zie bijgaand kaartje).