Overzicht van schouten en richters te Hardenberg, Heemse en Gramsbergen.

samengesteld door Dinah Hesselink-Zweers.

 

Naam Periode Functie Bewijsstukken
Wenemar 1230 Anonym.c.xxxv. p. 31
Hundekoven, Goswyn 1338-03-06 richter van Nyenstede Klooster Zwartewater, des Saterdaghes na den Sonnendagh als men singht Oculi
Cloet, Dirck 1390-05-13 Zwol. Reg. nr. 323
Zande, Roelof van den 1403-09-01
St. Aegidiusdag
Tijdrekenkundig Register B, 111; Sibculo Klooster
Sande, Roelof van den 1405-12-04
Zande, Rolof ten 1406-03-04 Lindeborn, 393
Zande, Rolof van den 1413-05-31 schout Aanstelling Willem Hendrikszoon als opvolger van Rolof van den Zande, deze wordt kastelein van de Venebrugge
Bischoppelijk archief
Hendrikszoon, Willem 1413-05-31 schout
Rechteren, Johan van 1420-09-13 Tijdrekenkundig Register, B, 251
Hendrikszoon, Willem 1421-08-19  Tijdrekenkundig Register, B, 254; Zwolse Regesten
Crullingk, Albert 1423-08-10
St. Lourensdag
Tijdrekenkundig Register B, 267, Sibculo Klooster
Blanckfoort, Arent 1432 gezworen Rigter ten Herdenberge
St. Marcusavont Evangelistae
Tijdrekenkundig Register C, 22, 39, 93
Blankvoort, Arent 1438
Vigilien van St. Andreas
Holtingh, Dirck 1440-03-12 Char. Burg. Weesh. Zwolle, nr.
Blankefort, Arent 1447 schout van Hardenbergh Klooster Sibculo
Blanckvoort, Arent 1447-06-23 Zwolse Regesten
Blankefort, Arent 1450 schout van Hardenbergh Klooster Sibculo
Blanckvoort, Arent 1450-01-07 Zwolse Regesten
Blankefort, Arent 1451 schout van Hardenbergh Klooster Sibculo
Blankvoort, Arent 1451-01-08 Klooster Sibculo
Blankefort, Arent 1452 schout van Hardenbergh Klooster Sibculo
Blankenvoort, Arent 1452-02-22
Blankefort, Arent 1453 schout van Hardenbergh Klooster Sibculo
Blankvoort, Arent 1454-02-08 Regest
Kamferbeke, Steven   1455 Tijdrekenkundig Register C. 112 en D, 167
Kamferbeeke, Steven   1459 schout van Hardenbergh Klooster Sibculo
Kamferbeke, Steven   1462 Char. Burg. Weesh. Zwolle, nr. 12
Kamferbeeke, Steven   1464 schout van Hardenbergh Klooster Sibculo
Kamferbeek, Steven  1464-02-26
Tuell, Geert van 1469  Tijdrekenkundig Register D, 221
Voirst, Wolter van 1470 schout van Hardenbergh Klooster Sibculo
Voirst, Wolter van 1471 schout van Hardenbergh Klooster Sibculo
Kauwenberch, Hubert 1476-02-14
Kauwenborgh, Hubert van 1477 schout van Hardenbergh Klooster Sibculo
Kouwenborch, Hubert van 1477-06-15 richter ten Hardenberch
Egberth Schonecamp 1478 hofrichter van de hof te Gramsbergen
des vrijdages na sante kalixtusdag des hilligen pawes
varia van processtukken Stad Zwolle
Oij, Pauwel van  1478 Tijdrekenkundig Register D, 325, 362, 267
Oy, Pauwels van 1480-02-20 ghesworen richter ten Hardenberge Arbitrale uitspraak ten overstaan van de richter van Hardenberg door Johan Stellink, drost van Drenthe; Steven Camferbeke en Gerrijt Mulert, rentmeesters van Salland, uitgesproken
Oy, Pauwels van 1480-06-12 richter ten Herdenberge De richter van Hardenberg dagvaardt de magistraat van Groningen om den 26 juni voor de bank te Heemse te compareren, wegens schending van het compromis van 20 februari tevoren
Oye, Pauwel van der 1482 schout van Hardenbergh Klooster Sibculo
Oey, Pouwels van 1483-04-11 richter ten Herdenberge De richter van Hardenberg dagvaardt de magistraat van Groningen om den 25 april voor de bank te Heemse te compareren, wegens schending van het compromis van 20 februari 1480
Oy, Pouwels van 1483-04-14 richter ten Herdenberge De richter van Hardenberg antwoordt aan de magistraat van Groningen, dat hij de zitting van 25 april niet kan uitstellen
Oy, Pouwels van 1483-04-25 richter then Herdenberge Sententie van den richter van Hardenberg, waarbij de stad Groningen veroordeeld wordt een schadevergoeding van 6000 gulden aan Johan Rengers te betalen
Oey, Pouwels van 1483-06-10 richter ten Herdenberge De richter van Hardenberg dagvaardt naar aanleiding van een klacht van Rengers over door de stad onrechtmatig ingesteld hoger beroep de magistraat van Groningen
Oye, Pauwel van der 1485 schout van Hardenbergh Klooster Sibculo
Oij, Pauwel van 1485-12-22 Benoeming Henrick Kamferbeek als opvolger van Pauwel van Oij. Bisschop David draagt aan hem het ambt op, gelijk Pauwels van Oij het bediend heeft, met wederroeping van alle aan anderen gegeven commissies.
Tijdrekenkundig Register F, 431 en E, 101
Kamferbeek, Henrick 1485-12-22
Kamferbeeke, Henrik 1486 schout van Hardenbergh Klooster Sibculo
Kamferbeeke, Henrik 1487 schout van Hardenbergh Klooster Sibculo
1487 saterdach na St. Andreasdach
Zwolle, varia van processtukken, pakket 1375-1563
1487-06-08
1487-07-19
Albergen, reg. nrs. 548, 550
Kamferbeeke, Henrik 1488 schout van Hardenbergh Klooster Sibculo
Kamferbeeke, Henrik 1490 schout van Hardenbergh Klooster Sibculo
Kamferbeeke, Henrik 1491 schout van Hardenbergh Klooster Sibculo
Kamferbeeke, Henrik 1492 schout van Hardenbergh Klooster Sibculo
Kamferbeeke, Henrik 1494 schout van Hardenbergh Klooster Sibculo
Kamferbeeke, Henrik 1499 schout van Hardenbergh Klooster Sibculo
Vilsteren, Albert van 1492 hofrichter van de hof te Gramsbergen Brief van 1492 des saterdages na Sancti Andree Apostoli, Stad Zwolle, varia van processtukken
Ittersum, Robert van 1500 schout van Hardenbergh Klooster Sibculo
Ittersum, Robert van 1501-03-12 Albergen, regest nr. 643 en Tijdrekenkundig Register E, 143, 146
Ittersum, Robert van 1501 schout van Hardenbergh Klooster Sibculo
Ittersum,Johan van 1503-11-18 Arch. Alm., reg. nr. 734
Ittersum, Johan van 1505 schout van Hardenbergh Klooster Sibculo
Ittersum, Johan van 1507 schout van Hardenbergh Klooster Sibculo
Ittersum,Johan van 1508-08-26 Racer, v 11, 245
Ittersum, Johan van 1513 schout van Hardenbergh Klooster Sibculo
Schonekamp, Egbert 1517 schout van Hardenbergh Klooster Sibculo
Schonekamp, Egbert 1517-11-26 Tijdrekenkundig Register E 343
Kamferbeke, Henrick 1518-01-06 schout Egbert Scoenecamp is hem het ambt gegeven door bisschop Philips van Bourgondie, gelijk wijlen Henrick Kamferbeke tijdens bisschop David dit bezeten heeft, met wederroeping van alle andere gegeven commissies, met het bevel van die van Hardenberg om geen ander voor schout of richter te gehoorzamen.
Tijdrekenkundig Register E, 489
Scoenecamp, Egbert 1518-01-06
Blanckefoirt, Bruno 1522-01-21 Tijdrekenkundig Register E 489
Gijsbertszoon, Gijsbert 1523-03-21 onderrichter? Stad Zwolle, charter nr. 2592
Blankevoert, Bruin 1537 schout van Hardenbergh Klooster Sibculo
Blankvoort, Bruin 1539 Coll. Brieven
Blanckvoort, Bruijn 1539-07-01 Stukken in de claring: Laurens contra van Hemse
Oding, Lambert 1539 gezworen richter van Gramsbergen vanwege de erfgenamen op 11000 maagdendag
Coll. Brieven
Blanckvoort, Bruijn 1543-11-07 Mensema, reg. nr. 256
Blankvoort, Bruin 1546
Oding, Lambert 1549 richter te Gramsbergen Cont. en vrijw. zaken v.h. schoutambt Hardenberg, 1555-1569, blz. 59
Blankvoort, Bruijn 1550 charter nr. 110
Blanckfoort, Bruin 1556
Blanckvoort, Roloff 1556 onderrichter te Gramsbergen Cont. en vrijw. zaken v.h. schoutambt Hardenberg, 1555-1569, blz. 64
1558-09-25 Mensema reg. nr. 307
Blankvoort, Bruin 1559 Stukken in de claring: Cap. van Deventer conta Van Uterwijck
Rolofss, Andreas 1565-10-09 gecommitteerd righter
Blanckvoort, Lubbert 1571-09-20 stukken in de claring: weiduwe van Coeverden contra Hidding
Blanckvoort, Paul 1571-12-17 stukken in de claring: Schivenbeke contra Mulert
Blankvoort, Paul 1571 proces schoutambt Zwolle: Gezworenen van Genne contra Joahn van Haersolte. Wapen van de schout is een leeuw
Blankvoort, Paul 1576-07-09 mensema, reg. nr. 385
Blanckvort, Paauwels van 1580-03-10 hopman en schout te Hardenberg Brieve van bestellinge, gegeven door George van Lalaing, graaf van Rennenberch, stadhouder, en burgemeesters en raad van Groningen aan de hopman Paauwels van Blanckvort, schout te Hardenberg, tot het oprichten van een vendel goede Nederlandse soldaten, 1580-03-10
(Toegang 2241, Losse stukken Register Feith, meest charters, 1246 - 1864, inv.nr. 177, 1 charter)
Blankvoort, Paul 1590 proces schoutambt Zwolle: Stift Swartewater contra Herman Evertsz
Krul, Arend 1593-08-10 Res. Ged. Ov.
Krul, Arend 1602 Res. van Ged. St. van 1603-03-04 in een proces over de pandpenningen van het schoutambt
Krul, Arend 1616-1621 Schoutambt Raalte, proces van Uterwijck contra van Echten, 1640-1642 in appel bij de stad Zwolle; 1625-07-07 Arend Krul (Arch. Overijssel, varia, charters). Hij is misschien omstreeks 1595 aangesteld, want in 1603 eisen de erfgenamen van Peter Blankvoort van hem de betaling van 8 jaar rente van de 170 goudguldens pandpenningen die zij op het schoutambt hebben liggen (Res. Ged. Ov.)
Krull, Arendt 1625-06-07 schout Transportbrief, gepasseerd voor het schoutengericht van Hardenberg, waarbij Johan Jansen met zijn vrouw Effse verklaren verkocht te hebben aan Anneken Engbers een nader omschreven stuk groenland, gelegen in de Koppele, 1625 Juni 7.
Toegang 0319 Poorten en Voomberg, families Ter, inv. nr. 1, 1 charter
Met het zegel van den schout Arendt Krull
Krul, Johan 1631
Krul, Johan 1635-02 Arch. Overijssel, varia, charters
Krull, Hans 1635-02-23 schout
Transportbrief, gepasseerd voor het schoutengericht van Hardenberg, waarbij Henderick Thonisen en zijn vrouw Aleith verklaren verkocht te hebben aan Anna Hermsen, wed. van Hinderick Gerlichs twee nader omschreven stukken land, gelegen in de Koppele, 1635 Februari 23.
Toegang 0319 Poorten en Voomberg, families Ter, inv. nr. 2, 1 charter
Met het zegel van den schout Hans Krull
In een proces voor het schoutambt Zwolle gevoerd in 1647, door Ten Oever contra de erfgenamen Woelberts, komt als weduwe van Hans Crol voor Catharina Loefflincks [Loefftinck?] (Res. Ged. Ov., 1650 fo. 2v.)
Holt, Henrik 1641 1640? proces schoutambt Hardenberg: proces Wolerts contra Lucassen
Holt, Herman 1641-07-29
Holt, Harmanus 1658-04-05 schout Transportbrief, gepasseerd voor het schoutengericht van Hardenberg, waarbij Willem van Twenhuijsen, burger van Zwolle verklaart verkocht te hebben aan Harmen Geerlicks en zijn vrouw Hendrickjen Hendrickx twee dagwerken hooiland in het Bruchter Vlier, gesproten uit het bij stukken verkochte erve Groot Waeterinck (Vgl. invent. no 17), 1658 April 5.
Met de beschadigde zegels van den schout Harmanus Holt en den verwalter-schout Willem Edelinck
(Toegang 0319 Poorten en Voomberg, families Ter, inv. nr. 5)
Edelinck, Willem 1658-04-05 verwalter-schout Transportbrief, gepasseerd voor het schoutengericht van Hardenberg, waarbij Willem van Twenhuijsen, burger van Zwolle verklaart verkocht te hebben aan Harmen Geerlicks en zijn vrouw Hendrickjen Hendrickx twee dagwerken hooiland in het Bruchter Vlier, gesproten uit het bij stukken verkochte erve Groot Waeterinck (Vgl. invent. no 17), 1658 April 5.
Met de beschadigde zegels van den schout Harmanus Holt en den verwalter-schout Willem Edelinck
(Toegang 0319 Poorten en Voomberg, families Ter, inv. nr. 5)
1663-10-03 Arch. Overijssel, varia, charters
1675
1676-04-07 Res. Ged. 1676, pag. 197
Zijn weduwe Henrica Nuis, komt 1659-11-02 voor in een prothocol van het schoutambt [?]
Edelinck, Wilhelm 1663 verwalter schout Res. Ged. 1663, pag. 93v
1664 gesubstitueerd schout Archief Zwolle, charter nr. 2830
Huete, Thomas 1689-03-12
1689-04-23
schout Transportbrief, gepasseerd voor het schoutengericht van Hardenberg, waarbij Hendrick Scheper en vrouw verklaren verkocht te hebben aan Hannus Waterinck, zijn broeder, l dagwerk hooiland, het Westenmaatje genoemd, in de buurtschap Brucht; met gelijktijdig transport aan Henriek Eskens a Marrienbergh. Annex de transportbrief van het overige 0,25 dagwerk hooiland (getransfigeerd), 1689 Maart 12 en April 23.
( Ov. archief, varia, charters, nu Ter Poorten en Voomberg, nr. 71)
Toegang 0319 Poorten en Voomberg, families Ter, inv. nr. 7, 2 charters
Met de zegels van den schout Thomas Huete
Molckenbour, Johan 1692 schout van Hardenberg, Heemse en Gramsbergen Aangesteld in 1692. Gehuwd met Christina van Kuik d.v. Albert van Kuik, schultus in de Wijk. Hij had vier broeders, 2 daarvan verdronken te Ane? in de Vegt, een ander was wijnkoper te Amsterdam en een schultus van Dalfsen.
1696-06-15  Overijssels archief, varia, charters
1699-02-07  Overijssels archief, varia, charters
1702-12-03  Overijssels archief, varia, charters
1721-09-05  Overijssels archief, varia, charters
Molckenbour, Johan 1701-10-24 Dat de werkkring van sommige schouten zich tot andere dan zuiver judiciide uitstrekte, blijkt o.a. uit een stuk van 1701-10-24 waaruit blijkt dat de schout Johan Molckenbour van Hardenberg aanneemt het maken van een nieuwe tolbrug aldaar en het leveren der daartoe benodigde materialen .... door gecommitteerden uit Ged. St. van Overijssel is aanbesteed. Als borgen voor de richtige uitvoering stelt hij zijn medeparticipant Jacob van den Berge en Ber. Kramer. (inv. St. en Scr. nr. 10623)
Molckenbour, Joan 1712 schout van den Hardenberg Albert Assing, cameraar van Zwolle en schout van Zwolle en Zwollerkerspel verklaart in aanwezigheid van Gerrit Leuseveld en Herman van der Horst als gerichtslieden en van Otto Meuwsen als gerichtschrijver, dat Gerhardt Molckenbour, medicine doctor en burgemeester van Zwolle, en van Willemina Greven, zijn vrouw, aan Henrick Royer, griffier van de provincie Overijssel, en Anna Paulina Vriesen, zijn vrouw, 2000 Carolusguldens van 20 stuivers per stuk schuldig zijn, wat na een opzeggingstermijn van drie maanden van weerszijden afgelost dient te worden, waarvoor zij ieder jaar op 30 januari 5% rente zullen betalen en waarvoor zij de helft van het erve en goed als onderpand stellen, dat tegenwoordig door Arent Petersen en Lysabeth Peters, zijn vrouw, als meiers gebruikt wordt en waarvan de andere helft het eigendom is van Joan Molckenbour, schout van den Hardenberg, broer van Gerhardt Molckenbour, en dat in de buurschap van Schelle in het kerspel van Zwolle gelegen is, 1 charter.
(Toegang 1170 Greven, familie. Plaatsingslijst, Regestenlijst 6,
Zie Ch. coll. 712.01.. HCO Zwolle
Doornick, Jan van 1721 en 1722 richter van Hardenberg Toegang 0214 Huis Almelo, inv. 411
Voltelen, Arnolt 1727 beeidigd 1727-04-05 27 maart 1727 ?!
1748-08-27 komen in de registers van lijf- e.a. renten ten zijnen name inschrijvingen voor ten behoeve van Susanna Egberdina Voltelen, oud 15 jaar, Maria Voltelen, oud 14 jaar, Lubberta Arnoldina Voltelen, oud 12 jaar en Antonia Voltelen, oud 11 jaar, allen kinderen van Sara Sophia Schucking (Rijksarch. Overijssel)
Coeverden, Arent Christiaan van 1752 schout beedigd 1752-03-25
Riemsdijk, Jacobus van 1759-05-20 verwalter schout gb. 1726-09-12 Gramsbergen ovl. 1785-02-04 Hardenberg voor 14 febr. (Arch. Overijssel, varia, charters)
Borne, B. van 1784 en 1785 verwalter schout
Pruim, Jan Godfried 1785-1789 verwalter schout
Crull, Gerrit Jan
Pruim, Jan Godfried 1795-1810 schout Aangesteld in de aanvang van 1795. Door het Dep. Best. van Overijssel bevestigd 1803-02-16. Beedigd 1803-02-25. Hij was in 1810 49 jaar oud. Zijn vrouw is overleden in 1809, hem nalatende met twee kinderen. (Arch. Just.)